Kontaktlinseronline.no - Kontaktlinser - Prissammenligning

Kontaktlinseronline.no - Kontaktlinser i Norge Kontaktlinser - Alltomlinser.se Lensshopper.co.uk - Contact Lenses in the United Kingdom Kontaktlinsenguide.de - Kontaktlinsen in Deutschland Lensshopper.com - Contact Lenses in the United States Lentillesdecontactonline.fr - Lentilles de Contact en France Nettilinssit.fi - Piilolinssit Lentiacontattoonline.it - Lenti a Contatto in Italia Lensshopper.nl - Contactlenzen

Facebook

Lærevansker og nedsatt syn

Beste prisene - Focus Dailies

  • 3.
  • 257 kr257
  • Shopping4net

Søk etter Focus Dailies linser her


Betydningen av et godt syn kan ikke undervurderes enten for barn eller voksne. En voksen har vanligvis evnen til å uttrykke når synet ikke er så godt som det burde være, og kan iverksette tiltak for å rette synsfeilen før det blir for stort et problem.

Innholdsfortegnelse

Barn har ikke den samme evnen til å uttrykke hva de kan og ikke kan se, eller hvor sterkt de kan se objektet. I noen tilfeller kan de selv ikke vite at de ikke ser ting så skarpe som de burde. Dette fører til store vanskeligheter for barn med læringsverktøy som datamaskiner, bilder og bøker og andre visuelle midler. Når det viser seg at barnet har vansker med læring skal de første mistankene fra foreldre og lærere være at barnet har problemer med å se ting på nært hold. En skikkelig synsundersøkelse av optiker må gjennomføres. Det rekker ikke med en test av syn fra avstand. Noen ganger er det enkelt å løse ved å få et par briller til barnet, men det kan også være et mer komplekst problem som krever mer oppmerksomhet.

Lærevansker og nedsatt syn

Forskjellen mellom synsproblemer og lærevansker

Det første som foreldre og lærere bør vite er at det er en forskjell mellom lærevansker på grunn av synsproblemer og andre lærevansker. Det er en viktig forskjell. Når synshemingen svekker et barns prestasjoner på skolen, er det ikke fordi det er vanskelig å lære, men manglende evne til å se skarpt, noe som gjør at barnet ikke kan bruke sin fulle kapasitet, men energien blir brukt på å prøve å se.

Spesifikke lærevansker er forskjellige. Disse typer forstyrrelser begrenser barnets evne til å snakke, lese, lytte, skrive eller tenke som andre barn. Det betyr ikke at barnet har lærevansker, men betyr heller ikke at personen har problemer hovedsakelig på grunn av nedsatt syn eller hørsel.

Det forekommer at barn har synsfeil og lærevansker samtidig. I dette tilfellet kommer en korreksjon av synsfeil til å gjøre at barnet ser klarere, men lærevanskene forbli. Foreldre må derfor finne ut alle grunnene til at barnet har vansker med å lære ting. Dette krever hjelp fra lærere, optikere og barneleger. Ved å undersøke alle mulige årsaker øker sannsynligheten for at foreldrene oppdager den virkelige årsaken til problemene, og kan sikre at barnet får riktig form for støtte.

synsfeil

Å skille mellom ulike typer synsfeil

For å forstå lærevansker på grunn av synsproblemer er viktig at synet skapt av øyet og tolket i hjernen arbeider sammen. Synsfeil kan derfor ha ulike årsaker. Ofte avhenger det av hvordan øyet bryter lys, men det kan også avhenge av hvordan bildene fra øynene blir tolket i hjernen. Dette resulterer i forskjellige typer synsfeil som gir ulike typer symptomer og problemer med å lære.

Den vanligste typen av synsfeil som påvirker et barns evne til å lese er brytningsfeilen, oversynet og skjeve hornhinner. Ved disse problemene kan barn ofte lese på en syntavle, mens nærsynthet forårsaker problemer å se langt unna, og har problemer med lese en syntavle. Som regel rekker det med briller eller kontaktlinser for å korrigere disse feilene. I noen tilfeller kan imidlertid blindhet på grunn av øye-helseproblemer som må behandles på andre måter.

Andre feil kan være forårsaket på grunn av problemer med spesifikke funksjoner hos øynene. For eksempel kan man finne det vanskelig å koordinere begge øynene når man leser. Andre problemer er at det er vanskelig å imøtekomme, dvs. tilpasse øynene for ulike avstander, eller har problemer med øyets finmotorikk. I så fall kan barnet svært godt lest synstavlen, men samtidig klage over problemer som dobbelt syn, såre øyne eller hodepine.

Når et barn har persepsjon problemer er personen ikke er i stand til å tolke det de ser. Dette betyr at når et barn ser et objekt, så kan ikke hjernen identifisere det eller relatere det til objektet som er sett. Når barnet besøker en optiker for en rutinemessig undersøkelse undersøker optiker ofte bare om det er brytningsfeil eller problemer med øyehelsen. Det er viktig å bekrefte at optikeren også søker etter feil og forstyrrelser i persepsjon, spesielt hvis det er mistanke om at man mistenker att synet er årsaken til barnets lærevansker. En annen ting optiker bør undersøke er fargesyn. Det er vanligvis ikke knyttet til læringsvansker, men det kan være et problem spesielt for yngre barn fordi fargene ofte er brukt som et pedagogisk verktøy.

symptomene

Gjenkjenne symptomene

Ofte forstår ikke små barn at deres syn er forskjellig fra de andre barna. For dem er slørete og uklart syn normalt. I andre tilfeller kan eldre barn slutta å snakke om sine problemer fordi de skammer seg og ikke ønsker å bruke briller. Men det er noen symptomer som tyder på at det kan være problemer med synet. Når barn leser kan holde materialet for nær, gnir seg i øynene, blinker fort eller avstå fra å lese. Barn med synsproblemer kan også leses sakte, hoppe over ord eller forveksle ord som ligner. De kan vippe eller vri hodet i alle retninger når man ser på objekter, klager over hodepine, dobbeltsyn, eller har en mangel på konsentrasjon.

Når et barn har problemer med å lære å uttrykke en eller flere av disse symptomene krever en konsekvent synsundersøkelse av optiker med videre opplæring. Ideelt sett bør man oppsøke en avtale med en optiker som har erfaring med lærevansker forårsaket av synsfeil. Om man ikke finner noen feil, bør foreldrene være forberedt på en videre utredning av barnets lærevansker. I slike tilfeller bør en søke en avtale med en spesialist for å undersøke om det er andre lidelser som dysleksi.

Hvordan løse lærevansker forbundet med synsproblemer

Når det har blitt bevist at barnets lærevansker er på grunn av dårlig syn kommer optikeren til å hjelpe foreldre med å finne den beste måten å behandle årsaken til synsproblemene. Ofte er det å foreskrive briller eller kontaktlinser som korrigerer den spesifikke refraksjonsfeilen, for eksempel briller som gjør det lettere å lese ved å redusere øye stress

Dersom barnet har andre lærevansker foruten synsfeilen bør samarbeid mellom foreldre, leger og lærere gi de beste resultatene. Synstrening er et alternativ optiker kan velge om det er et problem som ikke kan korrigeres med briller eller kontaktlinser, slik som manglende evne til å fokusere, dårlig visuell hukommelse eller dårlig binokulært syn. I så fall bruker man et enkelt program som forbedrer forskjellige synsfunksjoner som er nødvendige for læring.

For dette kan du for eksempel bruke spesialiserte datamaskiner, prismer eller spesielle linser. Uansett hva årsaken er til at synet er svekket, er det viktig at foreldre snakker med barna sine slik at de forstår at det ikke er noe de trenger å skamme seg over.

Gransket av Catarina Ericson MSc Klinisk Optometri, Leg Optiker

For mer informastjon

Inlärningssvårigheter
Forfatter: Håkan Nyman, Dr Med, leg psykolog, spec i neuropsykologi Publisert: Psykologiguiden.se

Terminologin har varierat, men tillstånd som liknar adhd har beskrivits sedan 1800-talets början.
Forfatter: Jenny Hermansson
Publisert: Karolinska Institutet

Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar.
Forfatter: Professor Christopher Gillberg, Avd för barn- och ungdomspsykiatri - Göteborgs Universitet
Överläkare, med dr Henrik Söderström, Avd för barn- och ungdomspsykiatri - Göteborgs Universitet
Publisert: Internetmedicin.se

Hjärnans hårda skola
Forfatter: Ola Danielsson
Publisert: Medicinsk Vetenskap nr 3/2011

Vetenskap, beprövad erfarenhet och humbug
Forfatter: Peter af Trampe, Bodil Andersson
Publisert: Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift


Kontaktlinser Online

Om Kontaktlinseronline.no | Kontakt oss | Presse | Personvernerklæring | Tips en venn | Sitemap
Kontaktlinse verdikort | Kontaktlinser - historie


Kontaktlinseronline.no er et uavhengig nettsted med informasjon om kontaktlinser, ikke tilknyttet noen forhandler eller distributør.

Copyright © 2006-2024, Kontaktlinseronline.no - All Rights Reserved.